• Sim du lịch Mỹ 8GB Nghe gọi (30 ngày)

  Bước 1

  Lắp thẻ SIM vào điện thoại của bạn và bật 2 chế độ: Dữ liệu di động (Cellular Data) và Chuyển vùng di động (Data Roaming)

  Bước 2

  Trong trường hợp không thể truy cập Internet sau Bước 2

  Bạn sẽ cần phải thiết lập tên điểm truy cập (APN) theo cách thủ công theo hệ điều hành điện thoại của bạn và chọn nó. Sau đó khởi động lại điện thoại của bạn.

   Android  IOS
  1. Cài đặt (Setting)
  2. Mạng di động (Mobile Network)
  3. Tên Điểm truy cập (Access point name)
  4. Thêm/Add/ +
  5. Tên (Name) nhập GOHUB
  6. APN nhập mobile.lte.three.com.hk
  7. Lưu (Save)
  8. Chọn cấu hình mạng GOHUB vừa tạo
  1. Cài đặt (Setting)
  2. Di động (Cellular)
  3. Tuỳ chọn Dữ liệu Di động (Cellular Data Options)
  4. Mạng Dữ liệu Di động (Cellular Data Network)

  Nhập mobile.lte.three.com.hk vào các mục APN trong Dữ liệu Di động (Cellular Data) và Điểm truy cập cá nhân (Personal Hotspot)

  Sau khi kích hoạt, bạn sẽ nhận được số điện thoại di động cho thẻ này qua SMS.

  Kiểm tra thanh toán:

  Kiểm tra tài khoản: Gọi ##107#

  Số điện thoại của sim là đầu số Hong Kong, do đó các đầu số ngoại trừ Hong Kong khi gọi đến số này đều bị tính cước gọi quốc tế.

  Bạn nên sở hữu một chiếc SIM du lịch Mỹ nếu:

  • Hành trình của bạn ngắn ngày hoặc trung bình không quá 30 ngày.
  • Bạn chỉ cần kết nối internet trên 1 thiết bị duy nhất
  • Bạn cần một dung lượng và tốc độ internet cao và nhiều để check mail, lướt web, xem video, tải tài liệu, tải nhạc…

  Một số trường hợp Gohub không chịu trách nhiệm hoàn tiền cho khách hàng khi mua SIM du lịch Mỹ

  1. Một số khu vực có địa hình phức tạp: núi, rừng, đảo… hoặc nơi không thu được sóng hay sóng yếu
  2. Một số điện thoại có cấu hình đặc biệt hoặc đã được cài đặt riêng
  3. Số dư trong tài khoản chưa sử dụng hết (đối với SIM có thể nghe/gọi)
  4. Kích hoạt SIM sai hướng dẫn, dẫn đến trường hợp bị khóa SIM (đối với SIM có yêu cầu kích hoạt)
  5. Nếu không thể sử dụng SIM 4G khi đến nước sở tại vui lòng liên hệ với Gohub để được hỗ trợ.
  700,000.00
 • Sim du lịch Mỹ 5GB (30 ngày)

  Nếu bạn đang có dự định du lịch hay công tác đến Mỹ và đang tìm kiếm một chiếc SIM 4G Mỹ thì hãy tham khảo sản phẩm này của GoHub nhé!

  • Dung lượng: 5GB
  • Thời gian sử dụng: 30 ngày
  • Nhà mạng: T-Mobile
  • Tốc độ: 4G. Sau đó giảm xuống còn 128kbps không giới hạn dung lượng.
  • Chia sẻ điểm truy cập cá nhân: tùy vào địa hình mỗi khu vực.
  • Không thể nghe gọi nội bộ hoặc quốc tế và nhắn tin.
  • Bỏ SIM 4G Mỹ vào điện thoại là sử dụng được ngay không cần đăng kí với nhà mạng.
  • Không thể mua thêm dung lượng.
  • Thời hạn kết thúc sử dụng SIM 4G: 23:59 (GMT+8) ngày thứ 30 kể từ ngày kích hoạt SIM.
  470,000.00
 • Sim Du lịch Châu Âu Không giới hạn dung lượng (10 ngày)

  Nếu bạn đang có dự định du lịch hay công tác đến Châu Âu và đang tìm kiếm một chiếc SIM 4G CHÂU ÂU thì hãy tham khảo sản phẩm này của GoHub nhé!

  Europe (including Belgium / Switzerland / Montenegro / Serbia / Russia/Albania/Bosnia and Herzegovina/Ukraine)

  • Dung lượng: 500MB tốc độ cao 4G mỗi ngày sau đó giảm còn 384kbps
  • Thời gian sử dụng: 10 ngày
  • Nhà mạng:  Nhiều nhà mạng
  • Tốc độ: 4G sau đó giảm còn 384kbps
  • Có thể chia sẻ điểm truy cập cá nhân.(Hotspot)
  • Không thể gọi và nhắn tin quốc tế.
  • Bỏ SIM 4G Châu Âu vào điện thoại là sử dụng được ngay không cần đăng kí với nhà mạng.
  380,000.00
 • Sim du lịch Châu Âu 12GB Nghe gọi (30 ngày)

  Nếu bạn đang có dự định du lịch hay công tác đến Châu Âu và đang tìm kiếm một chiếc SIM 4G CHÂU ÂU thì hãy tham khảo sản phẩm này của GoHub nhé!

  • Dung lượng: 12GB
  • Thời gian sử dụng: 30 ngày
  • Nhà mạng:  Nhiều nhà mạng
  • Tốc độ: 4G. Dung lượng 12GB tốc độ cao 4G
  • Không thể chia sẻ điểm truy cập cá nhân.(Hotspot)
  • Được miễn phí 3000 phút gọi ở UK-EU đối với các đầu số UK-EU
  • Được miễn phí 3000 tin nhắn ở UK-EU đối với các đầu số UK-EU
  • Không thể gọi và nhắn tin quốc tế.
  • Bỏ SIM 4G Châu Âu vào điện thoại là sử dụng được ngay không cần đăng kí với nhà mạng.
  • Có thể mua thêm dung lượng online nhưng GoHub không hỗ trợ.
  • Thời hạn kết thúc sử dụng SIM 4G: 23:59 (GMT+8) ngày thứ 30 kể từ ngày kích hoạt SIM.
  750,000.00
 • Sim du lịch Châu Âu 5GB Nghe gọi (30 ngày)

  Nếu bạn đang có dự định du lịch hay công tác đến Châu Âu và đang tìm kiếm một chiếc SIM 4G CHÂU ÂU thì hãy tham khảo sản phẩm này của GoHub nhé!

  • Dung lượng: 5GB
  • Thời gian sử dụng: 30 ngày
  • Nhà mạng:  Nhiều nhà mạng
  • Tốc độ: 4G. Dung lượng 5GB tốc độ cao 4G
  • Không thể chia sẻ điểm truy cập cá nhân.(Hotspot)
  • Được miễn phí 3000 phút gọi ở UK-EU đối với các đầu số UK-EU
  • Được miễn phí 3000 tin nhắn ở UK-EU đối với các đầu số UK-EU
  • Không thể gọi và nhắn tin quốc tế.
  • Bỏ SIM 4G Châu Âu vào điện thoại là sử dụng được ngay không cần đăng kí với nhà mạng.
  • Có thể mua thêm dung lượng online nhưng GoHub không hỗ trợ.
  • Thời hạn kết thúc sử dụng SIM 4G: 23:59 (GMT+8) ngày thứ 30 kể từ ngày kích hoạt SIM.
  600,000.00
 • Sim du lịch Canada – Mỹ 3GB (15 ngày)

  Nếu bạn đang có dự định du lịch hay công tác đến Mỹ và đang tìm kiếm một chiếc SIM 4G Mỹ thì hãy tham khảo sản phẩm này của GoHub nhé!

  • Dung lượng: 3GB
  • Thời gian sử dụng: 15 ngày
  • Nhà mạng: T-Mobile/AT&T | Bell/Rogers
  • Tốc độ: 4G. Sau đó giảm xuống còn 128kbps không giới hạn dung lượng.
  • Chia sẻ điểm truy cập cá nhân: tùy vào địa hình mỗi khu vực.
  • Không thể nghe gọi nội bộ hoặc quốc tế và nhắn tin.
  • Bỏ SIM 4G vào điện thoại là sử dụng được ngay không cần đăng kí với nhà mạng.
  • Không thể mua thêm dung lượng.
  • Thời hạn kết thúc sử dụng SIM 4G: 23:59 (GMT+8) ngày thứ 15 kể từ ngày kích hoạt SIM.
  870,000.00
 • Sim Du lịch Đài Loan Không giới hạn dung lượng (7 ngày)

  Nếu bạn đang có dự định du lịch hay công tác đến Đài Loan và đang tìm kiếm một chiếc SIM 4G Đài Loan thì hãy tham khảo sản phẩm này của GoHub nhé!

  • Dung lượng: Không giới hạn
  • Thời gian sử dụng: 7 ngày
  • Nhà mạng:  FarEasTone/ Taiwan – FET
  • Tốc độ: 4G
  • Có thể chia sẻ hotspot nhưng thiết bị phải có chức năng roaming.
  • Không thể nghe gọi và nhắn tin nội bộ hoặc quốc tế.
  • Bỏ SIM 4G Đài Loan vào điện thoại là sử dụng được ngay không cần đăng kí với nhà mạng.
  • Thời hạn kết thúc sử dụng SIM 4G: 23:59 (GMT+8) ngày thứ 5 kể từ ngày kích hoạt SIM.
  380,000.00
 • Sim Du lịch Đài Loan Không giới hạn dung lượng (3 ngày)

  Nếu bạn đang có dự định du lịch hay công tác đến Đài Loan và đang tìm kiếm một chiếc SIM 4G Đài Loan thì hãy tham khảo sản phẩm này của GoHub nhé!

  • Dung lượng: Không giới hạn
  • Thời gian sử dụng: 3 ngày
  • Nhà mạng:  FarEasTone/ Taiwan – FET
  • Tốc độ: 4G
  • Có thể chia sẻ hotspot nhưng thiết bị phải có chức năng roaming.
  • Không thể nghe gọi và nhắn tin nội bộ hoặc quốc tế.
  • Bỏ SIM 4G Đài Loan vào điện thoại là sử dụng được ngay không cần đăng kí với nhà mạng.
  • Thời hạn kết thúc sử dụng SIM 4G: 23:59 (GMT+8) ngày thứ 3 kể từ ngày kích hoạt SIM.
  210,000.00
 • Sim du lịch Đài Loan 5GB 4G (10 ngày)

  Nếu bạn đang có dự định du lịch hay công tác đến Đài Loan và đang tìm kiếm một chiếc SIM 4G Đài Loan thì hãy tham khảo sản phẩm này của GoHub nhé!

  • Dung lượng 5GB tốc độ cao sau đó giảm còn 128kbps và không giới hạn dung lượng.
  • Nhà mạng:  FarEasTone
  • Có thể chia sẻ hotspot.
  • Không thể nghe gọi và nhắn tin.
  • Sử dụng được ngay không cần đăng ký với nhà mạng.
  • Không thể nạp thêm tiền để mua thêm dung lượng và gia hạn thời gian sử dụng.
  • Tốc độ 3G/4G phụ thuộc cơ sở hạ tầng địa phương.
  350,000.00
 • Sim du lịch Đài Loan 1GB 4G (10 ngày)

  Nếu bạn đang có dự định du lịch hay công tác đến Đài Loan và đang tìm kiếm một chiếc SIM 4G Đài Loan thì hãy tham khảo sản phẩm này của GoHub nhé!

  • Dung lượng 1GB tốc độ cao sau đó giảm còn 128kbps và không giới hạn dung lượng.
  • Thời gian sử dụng 10 ngày, hết hạn vào lúc 23:59 (GMT+8) ngày thứ 10 kể từ ngày kích hoạt SIM.
  • Nhà mạng:  FarEasTone
  • Có thể chia sẻ hotspot.
  • Không thể nghe gọi và nhắn tin.
  • Sử dụng được ngay không cần đăng ký với nhà mạng.
  • Không thể nạp thêm tiền để mua thêm dung lượng và gia hạn thời gian sử dụng.
  • Tốc độ 3G/4G phụ thuộc cơ sở hạ tầng địa phương.
  190,000.00
 • Sim du lịch Thái Lan Truemove 3GB Nghe gọi (8 ngày)

  Nếu bạn đang có dự định du lịch hay công tác đến đất nước của Nụ Cười – Thái Lan và đang tìm kiếm một chiếc SIM 4G THÁI LAN thì hãy tham khảo sản phẩm này của Gohub nhé!

  • Giá SIM 4G Thái Lan: 190.000 VNĐ
  • Dung lượng: 3GB
  • Thời gian sử dụng: 8 ngày
  • Nhà mạng: Truemove
  • Tốc độ: 4G. Sau đó tốc độ giảm còn 64 kbps.
  • Không thể chia sẻ điểm truy cập cá nhân (Hotspot)
  • Được thêm 100 THB để gọi điện ( tương đương 30 phút gọi)
  • Bỏ SIM 4G Thái Lan vào điện thoại là sử dụng được ngay không cần đăng kí với nhà mạng.
  • Mua thêm dung lượng 4G:

  – 7 ngày + 2GB giá 60 bath: *900*1954# gọi

  – 7 ngày + 5GB giá 110 bath: *900*1937# gọi

  – 7 ngày + 8GB giá 160 bath: *900*1705# gọi

  180,000.00
 • Sim du lịch Thái Lan Dtac 3GB Nghe gọi (8 ngày)

  Nếu bạn đang có dự định du lịch hay công tác đến đất nước của Nụ Cười – Thái Lan và đang tìm kiếm một chiếc SIM 4G THÁI LAN thì hãy tham khảo sản phẩm này của Gohub nhé!

  • Dung lượng: 3GB
  • Thời gian sử dụng: 8 ngày
  • Nhà mạng: Dtac
  • Tốc độ: 4G. Sau đó tốc độ giảm còn 64 kbps.
  • Có thể chia sẻ điểm truy cập cá nhân (Hotspot)
  • Được thêm 100 THB để gọi điện ( tương đương 30 phút gọi)
  • Bỏ SIM 4G Thái Lan vào điện thoại là sử dụng được ngay không cần đăng kí với nhà mạng.
  • Gọi về VN: 0040084+SĐT
  • Có thể nạp thêm tiền để mua thêm dung lượng và gia hạn thời gian sử dụng ở các cửa hàng tiện ích.

  190,000.00

Top dịch vụ