• Sim Du lịch Châu Âu Không giới hạn dung lượng (10 ngày)

  Nếu bạn đang có dự định du lịch hay công tác đến Châu Âu và đang tìm kiếm một chiếc SIM 4G CHÂU ÂU thì hãy tham khảo sản phẩm này của GoHub nhé!

  Europe (including Belgium / Switzerland / Montenegro / Serbia / Russia/Albania/Bosnia and Herzegovina/Ukraine)

  • Dung lượng: 500MB tốc độ cao 4G mỗi ngày sau đó giảm còn 384kbps
  • Thời gian sử dụng: 10 ngày
  • Nhà mạng:  Nhiều nhà mạng
  • Tốc độ: 4G sau đó giảm còn 384kbps
  • Có thể chia sẻ điểm truy cập cá nhân.(Hotspot)
  • Không thể gọi và nhắn tin quốc tế.
  • Bỏ SIM 4G Châu Âu vào điện thoại là sử dụng được ngay không cần đăng kí với nhà mạng.
  380,000.00
 • Sim du lịch Châu Âu 12GB Nghe gọi (30 ngày)

  Nếu bạn đang có dự định du lịch hay công tác đến Châu Âu và đang tìm kiếm một chiếc SIM 4G CHÂU ÂU thì hãy tham khảo sản phẩm này của GoHub nhé!

  • Dung lượng: 12GB
  • Thời gian sử dụng: 30 ngày
  • Nhà mạng:  Nhiều nhà mạng
  • Tốc độ: 4G. Dung lượng 12GB tốc độ cao 4G
  • Không thể chia sẻ điểm truy cập cá nhân.(Hotspot)
  • Được miễn phí 3000 phút gọi ở UK-EU đối với các đầu số UK-EU
  • Được miễn phí 3000 tin nhắn ở UK-EU đối với các đầu số UK-EU
  • Không thể gọi và nhắn tin quốc tế.
  • Bỏ SIM 4G Châu Âu vào điện thoại là sử dụng được ngay không cần đăng kí với nhà mạng.
  • Có thể mua thêm dung lượng online nhưng GoHub không hỗ trợ.
  • Thời hạn kết thúc sử dụng SIM 4G: 23:59 (GMT+8) ngày thứ 30 kể từ ngày kích hoạt SIM.
  750,000.00
 • Sim du lịch Châu Âu 5GB Nghe gọi (30 ngày)

  Nếu bạn đang có dự định du lịch hay công tác đến Châu Âu và đang tìm kiếm một chiếc SIM 4G CHÂU ÂU thì hãy tham khảo sản phẩm này của GoHub nhé!

  • Dung lượng: 5GB
  • Thời gian sử dụng: 30 ngày
  • Nhà mạng:  Nhiều nhà mạng
  • Tốc độ: 4G. Dung lượng 5GB tốc độ cao 4G
  • Không thể chia sẻ điểm truy cập cá nhân.(Hotspot)
  • Được miễn phí 3000 phút gọi ở UK-EU đối với các đầu số UK-EU
  • Được miễn phí 3000 tin nhắn ở UK-EU đối với các đầu số UK-EU
  • Không thể gọi và nhắn tin quốc tế.
  • Bỏ SIM 4G Châu Âu vào điện thoại là sử dụng được ngay không cần đăng kí với nhà mạng.
  • Có thể mua thêm dung lượng online nhưng GoHub không hỗ trợ.
  • Thời hạn kết thúc sử dụng SIM 4G: 23:59 (GMT+8) ngày thứ 30 kể từ ngày kích hoạt SIM.
  600,000.00

Top dịch vụ